Pressmeddelanden

Sista dag för handel i Raytelligence BTU

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är den 17 juni 2022. Utsökningsdagen för BTU är den 21 juni 2022.

I samband med registreringen hos Bolagsverket omvandlas BTU till nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna"). Perioden för utnyttjande av Teckningsoptionerna löper mellan den 14 april 2023 till och med den 27 april 2023. Första dag för handel i Teckningsoptionerna på NGM Nordic SME är 23 juni 2022.

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare till Raytelligence i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

Telefon: +46 (0) 708-1464 65

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.