Styrelse och revisor

Jonas Vikbladh Styrelseordförande

Född 1957

I styrelsen sedan 2018

Jonas Vikbladh blev advokat 1987 och efter arbete och partnerskap i andra advokatfirmor är han sedan 2007 delägare och verksam i Advokatfirman Delphi. Han arbetar uteslutande med affärsjuridik. Rådgivning, avtalsskrivning och tvistelösning är hans verksamhetsområden. Jonas Vikbladh har återkommande uppdrag som ordförande vid olika stämmor och är ledamot eller adjungerar i bolagsstyrelser med skiftande inriktning.

Övriga nuvarande styrelseengagemang:
Styrelseordförande i eValent Group AB och eValent Holding AB. Styrelsesuppleant i Cyber Relax Sweden AB och Compitum - Advokatbyrån för upphandlingsjuridik AB.

Per-Arne Viberg Styrelseledamot

Född 1953

I styrelsen sedan 2015

Per-Arne Viberg är född i Karlshamn 18 februari 1953. Han erhöll civilingenjörsexamen från LTH 1992 och examen som Teknisk Licentiat i datorteknik från Chalmers tekniska högskola 1996. Han har under sin karriär arbetat som utvecklare och projektledare för utveckling av större datorsystem.  1987 tog han anställning vid Högskolan i Halmstad och var där med och byggde upp forskning och utbildning i datorteknik. Per-Arne Viberg grundade kommunikationsbolaget Free2move AB år 2000. Han grundade sedan Swedish Adrenaline AB 2013 som i dag är moderbolag till Raytelligence AB som grundades 2015. Per-Arne har varit VD för båda bolagen sedan start och är huvudansvarig för teknikutvecklingen i Raytelligence.

Övriga nuvarande styrelseengagemang:
Styrelseordförande för Innowearable AB. Styrelseledamot för Swedish Adrenaline AB och Pelle Viberg Konsult AB.

Peter Martinson Styrelseledamot och CFO

Född 1953

I styrelsen sedan 2015

Peter Martinson har läst Industriell Ekonomi på Linköpings Universitet under 4 år. Byggde upp ett eget IT-konsultbolag med ca 60 anställda, regionchef för ca 200 konsulter på Information Highway AB i slutet av 90-talet, starkt involverad i börsnoteringen av Information Highway 1999, Investment Manager på eQuality Venture AB 2000-2006, CFO på Free2move AB 2007-2012 och CFO på Swedish Adrenaline AB från 2013 och Raytelligence från 2015.

Övriga nuvarande styrelseengagemang:
Styrelseordförande för Swedish Adrenaline AB. Styrelseledamot för Kapitalisera Sverige AB och Innowearable AB.

Revisor

Ludvig Kollberg Revisor

Moore Stephens KLN AB är revisionsbolag med auktoriserad revisor Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.