Styrelse och revisor

Sven-Otto Littorin Styrelseordförande

I styrelsen sedan 2024

Bakgrund: Erfaren företagare och tidigare arbetsminister i Sverige. Han har haft flera uppdrag som ordförande och styrelseledamot i bolag som Beowulf Mining plc, Nordic Sustainability Trade Organization, ek. för., Landskapsbyggen i Sverige AB, och Asolega Svenska AB.
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.
Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen samt större aktieägare.

Ben Hedenberg Styrelseledamot

I styrelsen sedan 2024

Grundade 1993 Big Ben Venture Partners och utövar en bred kompetens inom juridisk, finansiell, operativ verksamhet. Han har lång erfarenhet av nyföretagande och företagsutveckling. Innan han bildade Big Ben grundade och ledde han på 1980-talet CD Plant AB. Han har under de senaste åren engagerat sig i internationella innovationsprojekt inom informationsteknologi, digital kommunikation, intermodala transportlösningar, kombinerade livsmedels- och hushållsprodukter, försäljnings- och marknadsföringsprojekt på internet, samt att omstrukturera affärsenheter och att utveckla affärsplaner, strategier och genomföra förvärv och fusioner.
Utbildning: Jur. kand, Lunds Universitet

Charles S. Arnold Styrelseledamot

I styrelsen sedan 2024

Förutom att utveckla nystartade företag är Charles Arnold ansvarig för investeringar över 1 miljard dollar i publika företag med så mycket som 400 miljoner dollar i en enstaka transaktion. Betydande sammanslagningar och förvärv har åstadkommits genom hans nätverk av finansiella specialister och proffs över hela världen. Under åren har Arnold noggrant utvecklat världsomspännande relationer med mäklarfirmor, investeringsbanker, handlare, fondförvaltare och oberoende investerare. Herr Arnold var president och utgivare av två finansiella publikationer från 1984-1998 (Personal Investing News), en betald upplaga på över 500 000 prenumeranter och (The Sound Money Investor) en geopolitisk publikation med en 80 000 exemplar.

Robert M. Grinberg Styrelseledamot

I styrelsen sedan 2024

Mycket motiverad ledare med över 25 års erfarenhet av att utvärdera, växa och leda nystartade företag inom olika branscher; Inklusive fordon, bioteknik, blockchain, mäkleri, efterlevnad, golfutrustning, sjukvård, medicinsk marijuana, mental hälsa, olja och gas, riskhantering, teknik och trading.

Robert har erfarenhet av att utnyttja omfattande affärsexpertis och framgångsrikt hjälpa organisationer att blomstra i föränderlig och konkurrensutsatt marknad genom att uppnå tillväxtmål genom investeringar, strategier, fusioner, förvärv, joint ventures och strategiska partnerskap.

Revisor

Ludvig Kollberg Revisor

Moore Stephens KLN AB är revisionsbolag med auktoriserad revisor Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.