Ledning

Ben Hedenberg VD

Grundade 1993 Big Ben Venture Partners och utövar en bred kompetens inom juridisk, finansiell, operativ verksamhet. Han har lång erfarenhet av nyföretagande och företagsutveckling. Innan han bildade Big Ben grundade och ledde han på 1980-talet CD Plant AB. Han har under de senaste åren engagerat sig i internationella innovationsprojekt inom informationsteknologi, digital kommunikation, intermodala transportlösningar, kombinerade livsmedels- och hushållsprodukter, försäljnings- och marknadsföringsprojekt på internet, samt att omstrukturera affärsenheter och att utveckla affärsplaner, strategier och genomföra förvärv och fusioner.
Utbildning: Jur. kand, Lunds Universitet

Robert Hasslund CFO

Robert Hasslund partner på RSM i Stockholm med tidigare erfarenhet som auktoriserad revisor på PwC inom Financial Services. Robert har lång erfarenhet av finansiell rapportering och har arbetat både med svenska och utländskt noterade bolag. Robert har varit delaktig i flertal projekt för notering på svenska marknadsplatser och bidragit med expertis inom kvalificerade redovisningsfrågor och finansiell rapportering.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.