Bolagsstämmor

Årsstämma

Aktieägarna i Raytelligence, kallades till årsstämma måndagen den 2 maj 2022, kl. 13.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Revisionsberättelse

Förslag till ny bolagsordning

Årsredovisining 2021

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.