Aktien

Raytelligence har gett ut aktier i ett aktieslag. Aktierna har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktiekapitalet i Raytelligence uppgår till 10 508 803, fördelat på 150 125 755 aktier.

Bolagets aktier handlas på  NGM Nordic SME från och med 20 december 2018.

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.