Finansiell kalender

maj 18 2022
Företrädesemissionen
Teckningstiden inleds.
juni 01 2022
Företrädesemissionen
Sista dag för teckning.
augusti 26 2022
Delårsrapport Q2 2022
november 25 2022
Delårsrapport Q3 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.