Aktuella bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 22 april 2024

Aktieägarna i Raytelligence kallas härmed, på begäran av aktieägare med ett innehav överstigande en tiondel av samtliga aktier i Bolaget, till extra bolagsstämma den 22 april 2024, kl. 11.00 på adressen Olofsdalsvägen 40, i Halmstad.

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälan och formulär för poströstning

Huvudägarna i Raytelligence AB, förslag om emission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.