Ägare

Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 31 mars 2021

Ägare Antal aktier Röster & kapital
Swedish Adrenaline AB 4 312 523 19,69%
Avanza Pension 1 636 755 7,47%
Andy Holmström 1 060 000 4,84%
Nordnet Pension 988 594 4,51%
Peder Christerson 614 414 2,80%
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse 452 100 2,06%
Mikael Bergqvist 300 000 1,37%
Klas Arvidson/Konkarong AB 284 000 1,30%
Övriga 12 258 983 55,96%
Totalt 21 907 369 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.