Ägare

Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 31 mars 2022

 

Ägare Antal aktier Röster & kapital
Swedish Adrenaline AB 4 312 523 16,87%
Avanza Pension 1 297 924 5,08%
Peder Christerson 703 904 2,75%
Nordnet Pension 508 380 1,99%
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse 452 100 1,77%
Michael Bergqvist 399 993 1,57%
Peter Sandgren 230 191 0,90%
Övriga 17 653 582 69,07%
Totalt 25 558 597 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.