Ägare

Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 30 juni 2021

Ägare Antal aktier Röster & kapital
Swedish Adrenaline AB 4 312 523 17,05%
Avanza Pension 1 248 658 4,94%
Nordnet Pension 1 033 207 4,09%
Andy Holmström 1 000 000 3,95%
Peder Christerson 770 175 3,05%
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse 452 100 1,79%
Göran Berggren  447 500 1,77%
Michael Bergqvist 400 000 1,58%
Klas Arvidson/Konkarong AB 296 250 1,17%
Övriga 15 330 697 60,62%
Totalt 25 291 110 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.