Ägare

Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 30 juni 2022


Ägare Antal aktier Röster & kapital
Swedish Adrenaline AB 5 145 859 10,26%
Formue Nord Markedsneutral A/S 4 331 280 8,64%
Mangold Fondkommision AB 3 461 767 6,91%
Avanza Pension 2 309 652 4,61%
Michael Bergqvist 1 233 329 2,46%
BGL Management AB 1 044 528 2,08%
Nordnet  Pension 1 022 228 2,04%
Dividend Sweden AB 793 316 1,58%
Peder Christerson 703 904 1,40%
Naher Haddad 647 000 1,29%
Åke Brattlöf 505 001 1,01%
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse 452 100 0,90%
Övriga 28 482 174 56,81%
Totalt 50 132 138 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.