Ägare

Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 30 september 2021

Ägare Antal aktier Röster & kapital
Swedish Adrenaline AB 4 312 523 16,87%
Avanza Pension 1 282 977 5,02%
Andy Holmström 1 000 000 3,91%
Nordnet Pension 899 829 3,52%
Peder Christerson 893 973 3,50%
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse 452 100 1,77%
Michael Bergqvist 400 000 1,57%
Tommy Pettersson 390 000 1,53%
Klas Arvidson/Konkarong AB 296 250 1,16%
Övriga 15 630 945 61,16%
Totalt 25 558 597 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.