Pressmeddelanden

Raytelligence - tecknar ett MOU med Dele Health Tech

Raytelligence har tecknat ett MOU (Memorandum of understanding) med Dele Health Tech, Norge som är specialist på fall-detektion.

Avtalet signalerar företagens avsikt att bygga ett ökat affärs- och teknologisamarbete. Med tiden förväntas partnerskapet mellan organisationerna innebära samarbete om teknikintegration, utforska ömsesidigt fördelaktiga affärsmöjligheter och gemensam marknadsföring.

"Vi är glada över att ha tecknat detta MOU med Dele Health Tech. Deles innovativa nya tillvägagångssätt för att upptäcka och förebygga fall passar vår egen filosofi för att lösa problemet med fall. Vi ser fram emot att samarbeta med Dele-teamet." säger Klas Arvidson, CEO Raytelligence

"Med en hårdvaru-agnostisk lösning kan Dele samarbeta med de bästa och mest relevanta sensorpartnerna på den globala marknaden. Vi är glada över att ingå detta avtal med Raytelligence.Raytelligence är en leverantör av sensorteknologi i världsklass och det finns stark synergi mellan vår plattform och de sensorer som Raytelligence producerar. Vi ser fram emot detta samarbete." säger Carine Zeier, CEO Dele Health Tech.

Frågor hänvisas till:

Raytelligence - Klas Arvidson, CEO, klas@raytelligence.com,

+46 70 416 98 00

Dele Health Tech - David Stone, VP Marketing, david.stone@delehealth.com

+47 99 2710 11

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Om Dele Health Tech

Dele Health Tech (DELE) är ett serie A-finansierat HealthTech-företag som levererar falldetektering och förutsägelsesteknik. Grundat i Norge och verksamt i USA och Europa, kombinerar företagets datafusionslösning rum-sensor-data med hälsodata på individnivå för att ge exceptionell detektionsnoggrannhet, integrering av sjuksköterskesamtal och kommersiellt hållbar skalbarhet.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.