Pressmeddelanden

Raytelligence - partner i PICTA-projektet Autumn Leaves för förbättrad falldetektion i nära vård.

Projektet Autumn Leaves - förbättrad falldetektion i nära vård - ska reducera tidsfördröjningar och öka precisionen i den prehospitala vårdprocessen för det stora samhällsproblemet fallskador. Projektet har redan fått medel från Innovationsfonden VGR. Nu är det även klart att även Sveriges innovationsmyndighet Vinnova ger sitt stöd.

"Projektet skapar förutsättningar att effektivisera den medicinska handläggningen för en stor och skör patientgrupp. Vinnovas stöd innebär att vi även har större möjligheter att forma ett ekosystem för innovation i näringsliv och sjukvård" säger PICTA:s programansvarig Hanna Maurin Söderholm.

Mer information på länken: https://picta.lindholmen.se/nyheter/starker-arbetet-inom-falldetektion

"Det är mycket glädjande att Raytelligence valts ut för att stärka tekniken i projektet, vi har redan falldetektion med larmfunktion i vår senaste release av det molnbaserade sensorsystemet EaZense" säger VD Klas Arvidson.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.