Pressmeddelanden

Raytelligence - Delårsrapport Q3 2022

1 januari - 30 september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 807 650 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -11 535 854 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 529 761 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK
  • Antal utestående aktier vid periodens slut 50 132 138

 

1 juli - 30 september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 154 402 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 140 748 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 136 828 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK
  • Antal utestående aktier vid periodens slut 50 132 138

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet·      Förslag att förvärva Innowearable AB 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång·      Förvärvet av Innowearable genomfört

 

 

VD har ordet

En breddning inför framtiden

Raytelligence genomgår nu en stor förändring som skall bädda för en god utveckling. Vi fokuserar nu på att förpacka den unika radarkompetens bolaget har i produkter som gör skillnad för kunderna. De sensorer som bolaget utvecklar har egenskaper som vi är ensamma om på marknaden.

 

Radsenz

Vi har lyckats med utveckling av den nya sensorn i Radsenz-familjen på rekordtid. Under utvecklingsarbetet har vi tagit stor hänsyn till den mycket besvärliga situationen som råder på komponentmarknaden med stora brister och långa leveranstider.

 

När nu utvecklingen av den första sensorn RDZ2201 är klar kan vi konstatera att den inte bara röner stort intresse från kunder men också det faktum att vi nu även har börjat leverera sensorer. Detta ger oss en stark position på en marknad som kännetecknas av långa leveranstider.

 

Radsenz är en sensorfamilj med fokus på robusta sensorer till de mest krävande industrimiljöerna. Exempel på sådana applikationer är mätning av hur mycket som ugnar inom metallindustrin slits eller nivåer i krossanläggningar.

Vi fokuserar på mätning som ger kunden en mer effektiv process med sänkta energikostnader.

 

Eazense

Inom hälsomarknaden levererar vi sensorn Eazense som är en av få sensorer för detektion av fall i hemmet och på äldreboenden.

Produkten finns i dag på pilotinstallationer i både Sverige, Australien och USA.

 

Övrigt

Ytterligare ett tecken på ny färdriktning är att vi förvärvat sportelektronikföretaget Innowearable AB.

 

Att kunna få information om hur man skall träna på ett optimalt sätt utan skador är nu ett faktum med hjälp av Innowearbles sensor Inno-X.

Raytelligence och Innowearable utgör en liten företagsgrupp där kreativiteten och kundnyttan står i centrum. Bolagen agerar på skilda marknader men utbyter kompetens och idéer internt för att leverera den maximala kundnyttan.

 

Innowearable visar i dagarna sensorn Inno-X på världen största sportmässa, ISPO i München och startar i samband med det en Kickstarter-kampanj för att sprida kunskap om denna nya sportprodukt.

Innowearables sensorer bygger på att mäta EMG-signaler från kroppens muskler och med hjälp av avancerade algoritmer (i vissa fall AI-algoritmer).

 

Inno-X är en ny banbrytande sensor för att mäta neuromuskulär readiness, neuromuskulär trötthet och neuromuskulär återhämtning.

Sensorn hjälper atleter att minska skaderisken, maximera träningseffekten samt coacha återhämtningen.

 

Innowearables sensor Inno-1 är något ingen annan gjort tidigare, en sensor som momentant mäter laktat-nivån (mjölksyra) utan blodprov.

Detta är möjligt genom avancerade AI-algoritmer på EMG-signalerna från den stora lårmuskeln. Detta har länge efterfrågats av idrottare i cykel,

löpning, längdåkning på skidor samt flera andra sporter. Utvecklingen av denna produkt påbörjas under 2023.

Jag ser fram emot ett spännande 2023 tillsammans med våra kunder, partners och investerare.

Pelle Viberg, VD Raytelligence

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

0708-14 64 65

 

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl. 8.00 CET.

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsgatan 40

302 41 Halmstad

 

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom hälsoområdet, industri och sport.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.