Pressmeddelanden

Raytelligence - Delårsrapport Q2 2022

 

1 januari - 30 juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 653 248 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 395 106 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 392 933 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK
  • Antal utestående aktier vid periodens slut 50 132 138

 

1 april - 30 juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 196 910 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 021 324 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 020 821 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK
  • Antal utestående aktier vid periodens slut 50 132 138

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

·   Lansering av industrisensor för tuffa miljöer·   Beslut om företrädesemission·   Utreder möjligheten att förvärva Innowearable AB·   Erhåller stöd från Vinnova för applicering av vår radar i fordon tillsammans med    Autoliv och Chalmers·   Presenterar Radsenz på mässa i Hannover·   Tecknar avtal med Careteq för marknaderna Malaysia och Singpore·   Erhåller CE-godkännande av Eazense för EU

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Saknas

 

 

VD har ordet

Raytelligence fortsätter att utvecklas trots de oroliga tider vi befinner oss i. Hittills har vi lyckats väl med att parera den besvärliga situationen på komponentmarknaden.

Försäljning

Bolaget har nu två tydliga inriktningar: hälsoteknik där sensorn Eazense är stommen vi bygger på, och industri där vi utvecklat Radsenz, en sensor för de tuffaste miljöerna inom industrin. P.g.a långa säljcykler inom hälsoområdet är det Radsenz vi tror kommer att ge omsättningsökning först.

Eazense

Försäljningen av Eazense sker genom partners och den viktigaste av dessa är Careteq i Australien som nu gör en mycket kraftig satsning i Australien och i USA.

Eazense har möjlighet att detektera närvaro av en eller flera personer men även detektera ett fall utan att använda integritetskränkande kamera. Eazense i kombination med Sofihub från Careteq utgör ett unikt erbjudande som tas väl emot i USA och Australien.

Trots långsammare försäljning i Sverige tror vi att det kommer en ökning under kommande halvår. Detta baserar vi på det faktum att sensorn nu har bevisat sin funktionalitet i ett stort antal installationer.

Radsenz

Sensorn presenterades på Hannovermässan, vi såg stort intresse som har lett till att kontakter nu etablerats med bl.a ett Fortune 500 bolag. Det som vi hoppas på är att samarbetet skall leda till snabb marknadsetablering globalt.

Radsenz har egenskaper som konkurrerande sensorer inte har och som tydligt fyller en plats på marknaden.

Vi planerar leverera Radsenz under andra halvåret i år.

Övrigt

Som offentliggjorts genom pressmeddelande den 9 maj 2022 utreder Bolagets storägare Swedish Adrenaline AB möjligheten för
Bolaget att förvärva Innowearable AB.

Om förvärvet genomförs breddas Bolagets erbjudande till att även inkludera bärbara sensorer för prestationshöjning och skadeprevention.
Köpeskillingen för förvärvet avses preliminärt att erläggas genom en apportemission där aktieägarna i Innowearable erbjuds erhålla
nyemitterade vederlagsaktier i Raytelligence i utbyte mot sina aktier i Innowearable AB (apportegendomen), pro rata i förhållande till sitt aktieinnehav i Innowearable AB.

Processen pågår.

 

/Pelle Viberg

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

0708-14 64 65

 

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2022 kl. 08.15 CET.

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsgatan 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.