Pressmeddelanden

Informationsbrev från Raytelligence

Radsenz

Våren 2022 innebar ett intensivt utvecklingsarbete som ledde fram till den nya radarsensorplattformen Radsenz.

Plattformen Radsenz, med radarsensorer anpassade för krävande industrimiljöer, kunde för första gången presenteras på en av världens största industrimässor, Hannovermässan i Tyskland.

På mässan så visade Raytelligence upp den första i en serie av flera sensorer och gav ett positivt intryck till både besökare och kollegor i branschen.

Gemensamt för alla Radsenz sensorer, och en tydlig fördel på marknaden, är det kraftfulla konfigurationsverktyget som är integrerat i sensorn.

I sensorn finns det en intern lokal webbserver som möjliggör att användaren kan konfigurera sensorns parametrar för specifika applikationer. Konfigurationen görs via mobiltelefon, surfplatta eller laptop och kräver varken internet eller nedladdning av mjukvara.

Radsenz är väl lämpad för besvärliga miljöer och utnyttjar radarteknologin till det yttersta för flera applikationer och behov inom industrin. Avståndsmätning i besvärliga miljöer ellerradarövervakning av massflöden på transportband var bara några exempel på applikationer där Radsenz fick stort intresse.

Raytelligence för nu diskussioner med ett antal potentiella distributörer, där flertalet av dem har specifika applikationer och behov som kan stå för betydande volymer.

Raytelligence är framstående genom att utveckla sin egen plattform, samtidigt som man utvecklar sensorer för tuffa industrimiljöer. Den typen av utveckling inom radarområdet är en bidragande orsak till att Raytelligence nu etablerat kontakter med två globala aktörer på sensormarknaden där det finns det stort intresse av att utveckla ett samarbete baserat på plattformen Radsenz.

Radsenz tog inte bara sin plats på mässan utan även nu en del i sällskapet av stora aktörer som driver världens industri framåt.

Eazense

Raytelligence har under senare tid utvecklat sensorn Eazense ytterligare för fall- och aktivitetsdetektion inom äldreomsorgen.

Nu kopplas inte sensorerna längre till Raytelligence molntjänst utan de ansluts i stället direkt till kundens IT-infrastruktur. Just nu så pågår fälttester tillsammans med vår partner Careteq och är i slutfasen av denna övergång.

 

Som tidigare kommunicerats har Eazense erhållit CE-godkännande för EU som komplement till FCC-godkännandet i USA och kan nu säljas på våra viktigaste marknader.

 

Projekt

Tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad och Saferadar i Göteborg har Raytelligence erhållit bidrag från Vinnova för utveckling av radarantenner i materialet grafen.

Grafen har unika egenskaper som material för antenner med hög prestanda. Bidraget från Vinnova beviljas ur programmet "Samverkan för kommersiella tillämpningar av grafen: Genomförbarhetsstudier och förberedelseprojekt".

Projektet är en spännande utveckling som på sikt har potential att ge våra radarsensorer högre prestanda än konkurrenterna.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

070-814 64 65

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning
2022-11-30
Regulatorisk
2022-11-15

Den 7 oktober 2022 beslutade extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") att förvärva samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable AB ("Innowearable") i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet publicerades den 27 oktober 2022.  Acceptperioden i Erbjudandet löpte ut den 13 november 2022. Accepter från aktieägare representerande totalt 6 594 696 aktier i Innowearable har inkommit, vilket motsvarar ca 92,90 procent av aktierna och rösterna i Innowearable.

2022-09-02
Regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

 

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har idag mottagit förslag från största ägaren Swedish Adrenaline AB om att förvärva samtliga aktier i Innowearable AB ("Innowearable") ("Förvärvet"). Innowearable är ett onoterat bolag som erbjuder innovativa bärbara sensorer inom sportområdet för prestationshöjning och skadeprevention. Förvärvet innebär att aktieägarna i Innowearable erbjuds att överlåta samtliga aktier i Innowearable till Raytelligence i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Swedish Adrenaline AB föreslår att Raytelligence extra bolagsstämma beslutar om Erbjudandet, som även förutsätter att stämman beslutar om en ökning av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt godkännande av Förvärvet. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

2022-08-26
Regulatorisk
1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.