Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2020

1 oktober - 31 december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -2 028 758 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 028 758 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK

1 januari - 31 december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 342 000 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -6 450 727 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 453 650 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK

· Likvida medel 2020-12-31 20 119 163 SEK

Antal aktier

Bolaget har per 2020-12-31, 21 907 369 aktier.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2020.

Kommande rapporter

Delårsrapport Q1 2021 2021-05-27

Delårsrapport Q2 2021 2021-08-27

Delårsrapport Q3 2021 2021-11-26

Årsstämma

Årsstämman planeras till den 19 april 2021 i bolagets lokaler på Klammerdammsgatan 6 i Halmstad.

Årsredovisningen planeras vara tillgänglig på Bolagets hemsida 5 april 2021.

Väsentliga händelser under rapportperioden (2020-01-01 - 2020-12-31)

· En order på samples med ordervärde ca 300 000 SEK erhålls från ett av världens största sensorbolag

· Lansering andra generationen av EaZense, ett molnbaserat beröringsfritt sensorsystem för Vård & Omsorg

· Tecknar avtal med Mandalay Consulting OY, Finland

· Företrädesemission genomförd om ca 5,4 MSEK före emissionskostnader, tecknad till ca 500 procent

· EaZense registrerad som medicinskteknisk produkt klass 1 av Läkemedelsverket

· Certifiering av EaZense som en medicinskteknisk produkt klass 2 påbörjas

· Företrädesemission genomförd om ca 26 MSEK före emissionskostnader, tecknad till ca 211 procent

· Leverans av EaZense till äldreboende

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Raytelligence noteras på Stuttgart Börse, Tyskland

· Raytelligence blir partner i PICTA-projektet Autumn Leaves för förbättrad falldetektion i nära vård

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2021 kl 07.30 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.