Nyemission oktober-november 2019

Nyemission oktober-november 2019

Emissionen i korthet:

Företrädesemission av aktier om cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader.

För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 6,5 MSEK motsvarande 60 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 0,3 MSEK avser teckningsförbindelser och cirka 6,3 MSEK avser emissionsgarantier.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 24 oktober 2019.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 28 oktober och den 11 november 2019.

Dokument

Memorandum

Teaser

Teckning utan företräde

Digital teckning

Teckna via Aqurat: http://aqurat.se/raytelligence2019/

Teckna via Nordnet: https://next.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/105323 - inloggning krävs

Teckna via Avanza: https://www.avanza.se/mina-sidor/erbjudanden/erbjudande.1571998263162.html - inloggning krävs

Analyser

Analys Raytelligence: Första ordern på plats

Intervjuer

Intervju med Raytelligence

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.