Nyemission april - maj 2020

Nyemission april - maj 2020

Emissionen i korthet:

Företrädesemission av aktier om cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader.

För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie.

Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt cirka 3,3 MSEK motsvarande 60 procent av den totala emissionen.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 21 april 2020.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 24 april och den 8 maj 2020.

Dokument

Memorandum

Anmälningssedel utan företräde

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.