Företrädesemission okt-nov 2020

Raytelligence genomför under oktober - november en företrädesemission med syftet att förstärka rörelsekapitalet och möjliggöra för bolaget att positionera sig som en ledande leverantör av beröringsfri mätning av vitalparametrar internationellt, genom att fortsätta utveckla plattformen EaZense med unika funktioner som saknas på marknaden idag.

Företrädesrätt till teckning
För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit (primär företrädesrätt). En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Emissionsbelopp
Erbjudandet omfattar högst av 3 651 228 units, motsvarande totalt cirka 26,3 MSEK.

Teckningskurs
Teckningskursen är 7,20 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 3,60 SEK. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Teckningstid
29 oktober till och med den 12 november 2020. 

Handel med uniträtter
Handel med uniträtter kommer att ske på NGM Nordic SME under perioden från och med 29 oktober till och med 10 november 2020.

Investerarträffar

Videokonferens med bolagets VD den 4 november 2020 kl. 17.00.

Anmälan till konferensen görs på https://offers.augment.se/investartraffar/raytelligence.

Dokument för nedladdning:

Prospekt

Teaser

Villkor för teckningsoptioner TO1

AnmälningssedelEaZense

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.