Pressmeddelanden

Raytelligence AB tidigarelägger delårsrapport för januari - mars 2022 till 13 maj 2022

Kvartalsrapporten avseende första kvartalet 2022 kommer att publiceras efter marknadsplatsen stängning 13 maj, i stället för 27 maj som tidigare planerat. Detta då sammanställningsarbetet gått fortare än beräknat.

Bolagets finansiella kalender har uppdaterats på https://investor.raytelligence.com/finansiell-kalender/

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO

peter@raytelligence.com

0708-14 64 65

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

Filer för nedladdning
2023-05-25
Regulatorisk
2023-05-02
Regulatorisk
2023-04-28
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar idag, den 28 april 2023, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2, vilka emitterades i samband med Raytelligence företrädesemission under andra kvartalet 2022. Under perioden 14 april 2023 - 27 april 2023 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 möjligheten att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 3 275 002 teckningsoptioner för teckning av 5 731 255 aktier, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 13,73 procent. Raytelligence tillförs därmed cirka 201 TSEK före emissionskostnader om cirka 12,0 TSEK. I samband med att de nya aktierna lämnas in för registrering kommer Raytelligence även initiera registreringen av den andra aktiekapitalsminskningen som beslutades på extra bolagsstämma den 7 mars 2023.

2023-04-17
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") offentliggör härmed att företrädesemissionen av units som beslutades av extra bolagsstämman den 7 mars 2023 ("Företrädesemissionen") har registrerats vid Bolagsverket. Totalt har 185 079 556 aktier och 92 539 778 teckningsoptioner av serie TO3 registrerats och sista dag för handel med betald tecknad unit ("BTU") är den 20 april 2023. Vidare har Bolagets aktiekapital minskats med ett belopp om cirka 5 254 401,44 SEK till följd av en minskning av aktiekapitalet (steg 1 av 2) utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Även minskningen av aktiekapitalet steg 1 har idag registrerats vid Bolagsverket.

2023-04-13
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") emitterade i samband med företrädesemission av units i maj 2022 totalt 23 854 692 teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna"). Teckningskursen för Teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 27 mars 2023 till och med den 12 april 2023, dock högst 1,25 SEK och lägst aktiens kvotvärde (0,035 SEK).

2023-03-31
Regulatorisk

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 12 MSEK som beslutades av aktieägarna vid extra bolagsstämma den 7 mars 2023 ("Företrädesemissionen") i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") avslutades den 30 mars 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 56,45 procent med stöd av uniträtter, varav 19,24 procent genom kvittning, och till cirka 5,19 procent utan stöd av uniträtter. Således kommer inga garantiåtaganden att behöva nyttjas. Sammanlagt tecknades 28 877 287 units genom kvittning. Företrädesemissionen kommer således tillföra Bolaget cirka 7,4 MSEK, varav 5,1 MSEK kontant och cirka 2,3 MSEK genom kvittning, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.