Finansiell kalender

mars 30 2023
Företrädesemission
Sista dag för teckning.
april 11 2023
Årsredovisning 2022

Publiceras kl 8.30

maj 02 2023
Årsstämma 2023
maj 25 2023
Delårsrapport Q1 2023

Publiceras kl 8.30

augusti 24 2023
Delårsrapport Q2 2023

Publiceras kl 8.30

november 23 2023
Delårsrapport Q3 2023

Publiceras kl 8.30

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.