Finansiell kalender

augusti 23 2021
Extra bolagsstämma
augusti 27 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 26 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 25 2022
Bokslutskommuniké 2021

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.