Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma

Aktieägarna kallas till extra bolagsstämma den 23 augusti 2021, kl. 11.00 på Bolagets kontor med adress Klammerdammsgatan 6 (2: a vån), Halmstad.

Kallelse till extra bolagsstämma

Vilkor för teckningsoptioner - Bilaga A

Vilkor för teckningsoptioner - Bilaga B

Styrelsens redogörelse enligt 13:6 och 14:8 ABL

Revisorns yttrande enligt 13:6 och 14:8 ABL

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.