Ledning

Per-Arne Viberg VD och ledamot

Född 1953

Per-Arne Viberg är född i Karlshamn 18 februari 1953. Han erhöll civilingenjörsexamen från LTH 1992 och examen som Teknisk Licentiat i datorteknik från Chalmers tekniska högskola 1996. Han har under sin karriär arbetat som utvecklare och projektledare för utveckling av större datorsystem.  1987 tog han anställning vid Högskolan i Halmstad och var där med och byggde upp forskning och utbildning i datorteknik. Per-Arne Viberg grundade kommunikationsbolaget Free2move AB år 2000. Han grundade sedan Swedish Adrenaline AB 2013 som i dag är moderbolag till Raytelligence AB som grundades 2015. Per-Arne har varit VD för båda bolagen sedan start och är huvudansvarig för teknikutvecklingen i Raytelligence.

Peter Martinson CFO och ledamot

Född 1953

Peter Martinson har läst Industriell Ekonomi på Linköpings Universitet under 4 år. Byggde upp ett eget IT-konsultbolag med ca 60 anställda, regionchef för ca 200 konsulter på Information Highway AB i slutet av 90-talet, starkt involverad i börsnoteringen av Information Highway 1999, Investment Manager på eQuality Venture AB 2000-2006, CFO på Free2move AB 2007-2012 och CFO på Swedish Adrenaline AB från 2013 och Raytelligence från 2015.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.