Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma

Raytelligence höll extra bolagsstämma fredagen den 7 oktober 2022, kl. 10.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmakt
Förslag till ny bolagsordning
Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för apportegendomen
Styrelseredogörelse över apportegendom
Styrelseredogörelse över väsentliga händelser
Styrelseredogörelse över närståendetransaktion

Årsstämma

Aktieägarna i Raytelligence, kallades till årsstämma måndagen den 2 maj 2022, kl. 13.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Revisionsberättelse

Förslag till ny bolagsordning

Årsredovisining 2021

Extra bolagsstämma

Aktieägarna kallades till extra bolagsstämma den 23 augusti 2021, kl. 11.00 på Bolagets kontor med adress Klammerdammsgatan 6 (2: a vån), Halmstad.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Villkor för teckningsoptioner - Bilaga A

Villkor för teckningsoptioner - Bilaga B

Styrelsens redogörelse enligt 13:6 och 14:8 ABL

Revisorns yttrande enligt 13:6 och 14:8 ABL

Årsstämma 

Årsstämma hölls måndagen den 19 april 2021, kl 13.00 på Raytelligence's kontor med adress Klammerdammsgatan 6 (2: a vån), Halmstad.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2020

Extra bolagsstämma den 20 oktober 2020 

Aktieägarna kallades till extra bolagsstämma tisdagen den 20 oktober 2020 klockan 11.00 på Raytelligences kontor med adress Klammerdammsgatan 6 (2:a vån), Halmstad.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Villkoren för teckningsoptionerna (TO1)

Styrelsens redogörelse enligt 13:6 och 14:8 ABL

Revisorns yttrande enligt 13:6 och 14:8 ABL

Årsstämma 20 april 2020

Ordinarie bolagsstämma hölls måndagen den 20 april 2020, kl 13.00 på Raytelligence's kontor med adress Klammerdammsgatan 6 (2: a vån), Halmstad.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 18 april 2019

Ordinarie bolagsstämman ägde rum torsdagen den 18 april 2019, kl 10.00 på Raytelligence’s kontor med adress Klammerdammsgatan 6, (2: a vån), Halmstad.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Villkor för teckningsoptioner

Extra bolagsstämma 19 juli 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.