Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 22 april 2024

Aktieägarna i Raytelligence kallades på begäran av aktieägare med ett innehav överstigande en tiondel av samtliga aktier i Bolaget, till extra bolagsstämma den 22 april 2024, kl. 11.00 på adressen Olofsdalsvägen 40, i Halmstad.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälan och formulär för poströstning

Huvudägarna i Raytelligence AB, förslag om emission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare

Extra bolagsstämma den 18 mars 2024

Raytelligence höll, på begäran av aktieägare med ett innehav överstigande en tiondel av samtliga aktier i Bolaget, extra bolagsstämma den 18 mars 2024, kl. 11.00 på adressen Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Anmälan och formulär för poströstning bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma den 24 november 2023

Aktieägarna i Raytelligence AB kallades till extra bolagsstämma den 24 november 2023, kl. 13.00 på adressen Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Årsstämma 2023 

Aktieägarna i Raytelligence, kallades till årsstämma tisdagen den 2 maj 2023, kl. 11.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse 2022

Extra bolagsstämma den 7 mars 2023

Aktieägarna kallades till extra bolagsstämma den 7 mars 2023, kl. 13.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Villkor för teckningsoptioner av serie TO3 i Raytelligence AB
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning
Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § respektive 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-03-15 2023-02-02

Extra bolagsstämma

Raytelligence höll extra bolagsstämma fredagen den 7 oktober 2022, kl. 10.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmakt
Förslag till ny bolagsordning
Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser
Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för apportegendomen
Styrelseredogörelse över apportegendom
Styrelseredogörelse över väsentliga händelser
Styrelseredogörelse över närståendetransaktion

Årsstämma

Aktieägarna i Raytelligence, kallades till årsstämma måndagen den 2 maj 2022, kl. 13.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Revisionsberättelse

Förslag till ny bolagsordning

Årsredovisining 2021

Extra bolagsstämma

Aktieägarna kallades till extra bolagsstämma den 23 augusti 2021, kl. 11.00 på Bolagets kontor med adress Klammerdammsgatan 6 (2: a vån), Halmstad.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Villkor för teckningsoptioner - Bilaga A

Villkor för teckningsoptioner - Bilaga B

Styrelsens redogörelse enligt 13:6 och 14:8 ABL

Revisorns yttrande enligt 13:6 och 14:8 ABL

Årsstämma 

Årsstämma hölls måndagen den 19 april 2021, kl 13.00 på Raytelligence's kontor med adress Klammerdammsgatan 6 (2: a vån), Halmstad.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2020

Extra bolagsstämma den 20 oktober 2020 

Aktieägarna kallades till extra bolagsstämma tisdagen den 20 oktober 2020 klockan 11.00 på Raytelligences kontor med adress Klammerdammsgatan 6 (2:a vån), Halmstad.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Villkoren för teckningsoptionerna (TO1)

Styrelsens redogörelse enligt 13:6 och 14:8 ABL

Revisorns yttrande enligt 13:6 och 14:8 ABL

Årsstämma 20 april 2020

Ordinarie bolagsstämma hölls måndagen den 20 april 2020, kl 13.00 på Raytelligence's kontor med adress Klammerdammsgatan 6 (2: a vån), Halmstad.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 18 april 2019

Ordinarie bolagsstämman ägde rum torsdagen den 18 april 2019, kl 10.00 på Raytelligence’s kontor med adress Klammerdammsgatan 6, (2: a vån), Halmstad.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Villkor för teckningsoptioner

Extra bolagsstämma 19 juli 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.