Ägare

Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 30 juni 2023.

Ägare Antal aktier Röster & kapital
Swedish Adrenaline AB 128 249 523 37,62%
Bernard von der Osten-Sacken 16 957 086 4,97%
Maida Vale Capital AB 12 500 000 3,67%
Avanza Pension 11 750 815 3,45%
Joonas Mikael Lenkkeri 10 000 000 2,93%
Eleiko Group AB 8 491 132 2,49%
Robert Stranding 6 027 996 1,77%
Mending Sea AB 4 305 550 1,26%
Futur Pension 3 846 435 1,13%
Leif Persson 2 507 673 0,74%
Michael Bergqvist 2 458 662 0,72%
Övriga 133 841 694 39,26%
     
Totalt 340 936 566 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.