Ägare

Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 31 december 2020

Ägare Antal aktier Röster & kapital
Swedish Adrenaline AB 4 312 523 19,69%
Avanza Pension 2 104 313 9,61%
Andy Holmström 1 061 158 4,84%
Nordnet Pension 939 456 4,29%
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse 452 100 2,06%
Göran Berggren 357 000 1,63%
Peder Christerson 322 614 1,47%
Mikael Bergqvist 300 000 1,37%
Klas Arvidson/Konkarong AB 284 000 1,30%
Övriga 11 774 205 53,75%
Totalt 21 907 369 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.