Ägare

Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 30 september 2022


Ägare Antal aktier Röster & kapital
Swedish Adrenaline AB 5 145 859 10,26%
Avanza Pension 3 019 017 6,02%
Georges Chouha 1 697 000 3,39%
Formue Nord Markedsneutral A/S 1 636 218 3,26%
Michael Bergqvist 1 233 329 2,46%
Nordnet Pension 1 009 998 2,01%
Peder Christerson 703 904 1,40%
Naher Haddad 647 000 1,29%
Åke Brattlöf 505 001 1,01%
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse 452 100 0,90%
Övriga 34 082 712 67,99%
Totalt 50 132 138 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.