Ägare

Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 30 juni 2020

Ägare Antal aktier Röster & kapital
Swedish Adrenaline AB 4 312 523 29,53%
Avanza Pension 583 279 3,99%
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse 401 680 2,75%
Michael Bergqvist 280 000 1,92%
Nordnet Pension 246 733 1,69%
Brityard Invest AB  230 000 1,57%
Klas Arvidson/Konkarong AB  229 500 1,57%
Övriga 8 320 543  56,97%
Totalt 14 604 258 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.