Pressmeddelanden

Raytelligence tecknar avtal med Zleep Zafe GmbH och erhåller order på ca 4,4 MSEK

Raytelligence erhåller en initial order från det tyska bolaget Zleep Zafe GmbH på ca 4,4 MSEK. Ytterligare återkommande intäkter bedöms vara mellan 2 MSEK och 8 MSEK per år beroende på slutanvändaren val av tilläggstjänster av den initialt lagda ordern.

"Detta är ett genombrott för Raytelligence inom B2C (Business to Consumer) där vi erbjuder en produkt som inte finns globalt.

Att kunna hålla koll på sina äldre anhöriga på ett billigt och säkert sätt har länge efterfrågats.

Fler och fler upptäcker fördelarna med sensorsystemet EaZense och vilka möjligheter det ger. Vi tror stenhårt på att detta blir en game-changer globalt" säger Klas Arvidson CEO Raytelligence.

"We at Zleep Zafe are absolutely delighted to having reached today's agreement after having identified a great market potential in Germany.

As we continue our voyage with Raytelligence we have agreed upon a transparent relation to where we mutually share our findings and communication to the market in order to further our understanding and optimization as the market develop.

We find this being extra important as Raytelligence is a publicly traded company listed at both the German and Swedish NGM-market" says Schahram Arefi, CEO Zleep Zafe.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2021 kl. 20.00 CET.

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning
2022-05-16
Regulatorisk

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2022-05-11
Regulatorisk
2022-05-09
Regulatorisk

Swedish Adrenaline AB, storägare i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget"), är i dialog med en större aktieägare i Innowearable AB ("Innowearable") avseende möjligheten för Raytelligence att förvärva samtliga aktier i Innowearable ("Förvärvet"). Ett eventuellt Förvärv skulle utgöra ett led i Raytelligence ambition att bredda sitt erbjudande inom sensorområdet.

2022-05-02
Regulatorisk
1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.