Pressmeddelanden

Raytelligence - tecknar avtal med Viser AB

Raytelligence har tecknat ett återförsäljaravtal med Viser www.viser.se avseende att Viser får rättigheten att sälja radarsensorn eazense med tillhörande molntjänst till befintliga och nya kunder.

Viser är en svensk aktör som erbjuder trygghetslarmsystem inom vård och omsorg till ett antal kommuner och privata vårdgivare.

Avtalet är ett kvitto på att Raytelligence's strategi att integrera med noga utvalda partners är rätt väg att gå för att bära ut tjänsterna i marknaden till slutanvändare, säger Klas Arvidson, CEO, Raytelligence

Med Raytelligence's radarteknik kan Viser stärka portföljen ytterligare med framåtlutade trygghetstjänster för vård och omsorg. Genom radartekniken kan vårdpersonal få notifikationer om olika typer av riskfyllda lägen som bidrar till ökad trygghet för omsorgstagarna samt även en ökad effektivitet för personalen. Självklart är funktionen fullt integrerad i Viser's trygghetslarmapplikation, säger Tom Lundius, Sälj- & Marknadschef, Viser

Frågor hänvisas till:

Raytelligence - Klas Arvidson, CEO, klas@raytelligence.com,

+46 70 416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.