Pressmeddelanden

Raytelligence - förstärker säljorganisationen

Raytelligence har anställt David Roy som Affärsutvecklingschef.

Rekryteringen är ett led i den satsning på större affärer som pågår på den svenska marknaden och internationellt.

Dessutom marknadsförs EaZense i USA genom vår parter Careteq i Australien där orders redan lagts.

" Vi är inne i en fas där försäljningen ökar genom flera kanaler. Efterfrågan på våra lösningar ökar både från slutkund och i partnerleden. Att stärka sälj och marknadsdelen är därför nödvändigt. David kommer tillföra mycket för att utveckla affären samt metoden för hur vi exekverar säljprocessen" säger Klas Arvidson, CEO Raytelligence.

"Det känns mycket spännande att vara med på denna resa, i synnerhet den fas som bolaget just nu befinner sig i. Just detta gjorde att jag ville ta mig an uppdraget.I bolaget kommer jag att kunna bidra med att utveckla och förbättra dialogerna med våra kunder och partners, samt att förfina vårt kunderbjudande och skapa ännu mer affärsengagemang i organisationen.", säger David Roy, Affärsutvecklingschef Raytelligence.

Frågor hänvisas till:

Raytelligence - Klas Arvidson, CEO,

klas@raytelligence.com

+46 70 416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning
2022-05-16
Regulatorisk

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2022-05-11
Regulatorisk
2022-05-09
Regulatorisk

Swedish Adrenaline AB, storägare i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget"), är i dialog med en större aktieägare i Innowearable AB ("Innowearable") avseende möjligheten för Raytelligence att förvärva samtliga aktier i Innowearable ("Förvärvet"). Ett eventuellt Förvärv skulle utgöra ett led i Raytelligence ambition att bredda sitt erbjudande inom sensorområdet.

2022-05-02
Regulatorisk
1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.