Pressmeddelanden

Raytelligence erhåller order från Hofors kommun

Raytelligence erhåller order på EaZense från Hofors kommun, ordervärde ca 40 000 SEK. Ordern avser en pilotinstallation till ett demensboende för tillsyn i rum och korridorer.

"Fler och fler kommuner upptäcker fördelarna med det radarbaserade sensorsystemet EaZense.

Hittills har vi fått beställningar på EaZense från ett antal olika kommuner och har pågående diskussioner med ytterligare 25 kommuner.

Tillsammans med de internationella beställningarna på över 6 MSEK vi fått under hösten ser vi att försäljningen verkligen tagit fart och förväntar oss ytterligare orders i närtid." säger Klas Arvidson CEO.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning
2022-05-16
Regulatorisk

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2022-05-11
Regulatorisk
2022-05-09
Regulatorisk

Swedish Adrenaline AB, storägare i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget"), är i dialog med en större aktieägare i Innowearable AB ("Innowearable") avseende möjligheten för Raytelligence att förvärva samtliga aktier i Innowearable ("Förvärvet"). Ett eventuellt Förvärv skulle utgöra ett led i Raytelligence ambition att bredda sitt erbjudande inom sensorområdet.

2022-05-02
Regulatorisk
1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.