Pressmeddelanden

Raytelligence erhåller FCC-godkännande i USA

Raytelligence produkt EaZense har genomgått tester och är nu certifierad av Federal Communications Commission (FCC). FCC är den myndighet i USA som ansvarar för all certifiering av elektroniska produkter.

Raytelligence är ett av ett ganska litet antal företag som har certifierat en 60 GHz radar i USA. Den certifierade produkten Eazense är ett sensorsystem för användning inom tillsyn av äldre med funktioner som närvaro och fall-detektion.

" Systemet EaZense kommer nu att säljas på den amerikanska marknaden av vår partner Careteq som bedömer potentialen som mycket stor" säger Pelle Viberg, VD Raytelligence.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

070-814 64 65

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning
2022-05-16
Regulatorisk

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2022-05-11
Regulatorisk
2022-05-09
Regulatorisk

Swedish Adrenaline AB, storägare i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget"), är i dialog med en större aktieägare i Innowearable AB ("Innowearable") avseende möjligheten för Raytelligence att förvärva samtliga aktier i Innowearable ("Förvärvet"). Ett eventuellt Förvärv skulle utgöra ett led i Raytelligence ambition att bredda sitt erbjudande inom sensorområdet.

2022-05-02
Regulatorisk
1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.