Pressmeddelanden

Raytelligence erhåller avropsorder från Careteq, Australien

Raytelligence erhåller en order med ordervärde ca 23 000 USD från Careteq, Australien som är ett avrop av tidigare kommunicerad order på 150 000 USD.

"Ordern är den första som är avsedd för den amerikanska marknaden och vi ser mycket stor potential framöver. Detta är ett bra bevis på att vår partnerstrategi fungerar", säger Klas Arvidson, VD på Raytelligence.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

070-814 64 65

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2021 kl. 13.30 CET.

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.