Pressmeddelanden

Raytelligence AB (publ) inleder samarbete med Tellu AS, Norge

Raytelligence och Tellu AS har signerat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) rörande samarbete.
Raytelligence utvecklar sensorsystemet RayZense för tillsyn inom äldrevården med speciellt fokus på nattillsyn. Tellu tillhandahåller en IoT plattform - TelluCloud, bolagen ser mycket stora möjligheter att tillsammans erbjuda unika tjänster till hälsomarknaden.

Systemet RayZense har en radarsensor som är ansluten till systemets molntjänst. Typiska tjänster är detektion av närvaro i ett rum eller andningsmönster, att göra detta utan integritetskränkande kameror är nytt på e-hälsomarknaden. Informationen visas för användaren på valfri mobil plattform.

Plattformen TelluCloud möjliggör sammankoppling, hantering och styrning av enheter över standard API och tjänster. Detta ger överblick över IoT-data och säkrar företagets tillgångar.

Välfärdsteknik som använder TellCloud ger en komplett lösning för smarta hem. Plattformen stödjer ett stort antal sensorer som ger en säker levnadsmiljö för personer med speciella behov så som äldre.
Tellu AS har bl.a ett tätt samarbete med norska Telenor som är en dominerande aktör inom eHälsomarknaden i Norge. 

Raytelligence och Tellu kommer att tillsammans visa Raytelligence nya sensorsystem RayZense på välfärdsmässan Vitalis (https://vitalis.nu/).

"Det är spännande att samarbeta med Tellu. Tellu kommer att hjälpa oss nå ut i Norge via deras partnernätverk som är ledande leverantörer av eHälsotjänster. Tillsammans kommer vi att erbjuda något som inte finns på eHälsomarknaden i dag och som efterfrågats länge." säger Per-Arne Viberg VD Raytelligence

"Raytelligence system RayZense tillsammans med TelluCloud ger något helt unikt till marknaden. Att detektera vitalparametrar i kombination med en generell plattform som tar in andra sensorer stärker erbjudandet till den nordiska eHälsomarknaden", säger Ole Christian Olssøn VD för Tellu.

2019-04-25

För frågor hänvisas till VD Per-Arne Viberg:
pelle@raytelligence.com
0702-20 33 82

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl 09.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

2020-06-12

Det finns ett stort intresse från marknaden för Raytelligence vilket är otroligt roligt.

2020-04-09
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Raytelligence AB (publ) ("Raytelligence" eller "Bolaget") listat på NGM Nordic SME har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 18 april 2019, beslutat att genomföra en nyemission av högst 2 086 416 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt cirka 3,3 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Behovet av välfärdsteknik avseende beröringsfri tillsyn och övervakning har ökat dramatiskt de senaste åren kopplat till att humanresurserna inom exempelvis vård och omsorg inte räcker till, ett problem som Bolagets molnbaserade sensorsystem EaZenseTM kan lösa. Den pågående pandemin COVID-19 visar även ett stort behov av innovationer för beröringsfri övervakning av äldre. Raytelligence har under senaste tiden tecknat flertalet samarbetsavtal, både inom och utanför Sverige, och för att dra nytta av det positiva momentum som Bolaget har, genomförs den offensiva Företrädesemissionen i syfte att tillföra medel för ytterligare marknadsföringsaktiviteter internationellt.

2020-04-06
Regulatorisk
1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.