Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088 ("Bolaget") hölls den 23 augusti 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Incitamentsprogram 2021/2024A

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget.

Incitamentsprogram 2021/2024B

Stämman beslutade i enlighet med aktieägaren Michael Bergqvists förslag om att införa ett incitamentsprogram till styrelsens ledamöter.

För frågor hänvisas till VD Klas Arvidson

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.