Pressmeddelanden

Uppdaterad tidplan i registrering av Raytelligence företrädesemission

Den indikativa tidplanen för registrering av Raytelligence företrädesemission om 10,8 MSEK har uppdaterats. Nedan återfinnes den uppdaterade indikativa tidplanen.

21 november 2019

Likviddag för betalning av tilldelade aktier utan företrädesrätt

Vecka 49, 2019

Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket

Vecka 50, 2019

Omvandling av BTA till aktier

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.