Styrelse och revisor

Jonas Vikbladh Styrelseordförande

Född 1957

I styrelsen sedan 2018

Jonas Vikbladh blev advokat 1987 och efter arbete och partnerskap i andra advokatfirmor är han sedan 2007 delägare och verksam i Advokatfirman Delphi. Han arbetar uteslutande med affärsjuridik. Rådgivning, avtalsskrivning och tvistelösning är hans verksamhetsområden. Jonas Vikbladh har återkommande uppdrag som ordförande vid olika stämmor och är ledamot eller adjungerar i bolagsstyrelser med skiftande inriktning.

Övriga nuvarande styrelseengagemang:
Styrelseordförande i eValent Group AB och eValent Holding AB. Styrelsesuppleant i Cyber Relax Sweden AB och Compitum - Advokatbyrån för upphandlingsjuridik AB.

Klas Arvidson Styrelseledamot och vice VD

Född 1967

I styrelsen sedan 2018

Klas är sjuksköterska i grunden har varit med och byggt upp flera framgångsrika företag inom hälso-området. Magnetkameran MR AB, Cortree, Cambio Healthcare Systems, Cambio Software Engineering Pvt Ltd och var VD i FrisQ AB fram till börsnoteringen 2016. Tidigare vice VD i noterade Medirätt AB.

Övriga nuvarande styrelseengagemang:
Styrelseordförande i Picture My Life Communications AB. Styrelseledamot i Transfer Jobb AB, Konkarong AB och Dots Solutions AB.

Per-Arne Viberg Styrelseledamot och VD

Född 1953

I styrelsen sedan 2015

Per-Arne Viberg är född i Karlshamn 18 februari 1953. Han erhöll civilingenjörsexamen från LTH 1992 och examen som Teknisk Licentiat i datorteknik från Chalmers tekniska högskola 1996. Han har under sin karriär arbetat som utvecklare och projektledare för utveckling av större datorsystem.  1987 tog han anställning vid Högskolan i Halmstad och var där med och byggde upp forskning och utbildning i datorteknik. Per-Arne Viberg grundade kommunikationsbolaget Free2move AB år 2000. Han grundade sedan Swedish Adrenaline AB 2013 som i dag är moderbolag till Raytelligence AB som grundades 2015. Per-Arne har varit VD för båda bolagen sedan start och är huvudansvarig för teknikutvecklingen i Raytelligence.

Övriga nuvarande styrelseengagemang:
Styrelseordförande för Innowearable AB. Styrelseledamot för Swedish Adrenaline AB och Pelle Viberg Konsult AB.

Peter Martinson Styrelseledamot och CFO

Född 1953

I styrelsen sedan 2015

Peter Martinson har läst Industriell Ekonomi på Linköpings Universitet under 4 år. Byggde upp ett eget IT-konsultbolag med ca 60 anställda, regionchef för ca 200 konsulter på Information Highway AB i slutet av 90-talet, starkt involverad i börsnoteringen av Information Highway 1999, Investment Manager på eQuality Venture AB 2000-2006, CFO på Free2move AB 2007-2012 och CFO på Swedish Adrenaline AB från 2013 och Raytelligence från 2015.

Övriga nuvarande styrelseengagemang:
Styrelseordförande för Swedish Adrenaline AB. Styrelseledamot för Kapitalisera Sverige AB och Innowearable AB.

Revisor

Jonas Herne Revisor

Björehäll Herne & Partners AB är revisionsbolag med auktoriserad revisor Jonas Herne som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.