Bolagsstämmor

Årsstämma 18 april 2019

Aktieägarna i Raytelligence kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 18 april 2019, kl 10.00 på Raytelligence’s kontor med adress Klammerdammsgatan 6, (2: a vån), Halmstad.

Kallelse till årsstämma

Villkor för teckningsoptioner

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.