Ägare

Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 28 juni 2019

Ägare Antal aktier Röster & kapital
Swedish Adrenaline AB 4 740 000 56,80%
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse 452 030 5,42%
URD Förvaltnings AB 176 140 2,11%
Nils Berg 166 358 1,99%
Contigo Förvaltnings AB
110 000 1,32%
Jan Larsson 100 000 1,20%
Klas Arvidson/Konkarong AB
97 000 1,16%
Mattias Hansson 91 975 1,09%
Övriga 2 412 440 28,90%
Totalt 8 345 665 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.