Ägare

Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 29 mars 2019

Ägare Antal aktier Röster & kapital
Swedish Adrenaline AB 4 740 000 56,80%
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse 452 030 5,42%
Ann Marie Alm Anderberg Projekt AB/Mats Hilmersson 179 000 2,14%
URD Förvaltnings AB 176 140 2,11%
Nils Berg 166 358 1,99%
Martin Öhrn 120 835 1,45%
Contigo Förvaltnings AB
110 000 1,32%
Jan Larsson 100 000 1,20
Mattias Hansson 95 426 1,14
Övriga 2 205 876 26,43%
Totalt 8 345 665 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.