Ägare

Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 28 december 2018

Ägare Antal aktier Röster & kapital
Swedish Adrenaline AB 4 740 000 57,7%
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse 452 030 5,6%
Ann Marie Alm Anderberg 182 000 2,2%
Urd Förvaltnings AB 176 140 2,1%
Nils Berg 166 358 2,0%
Nordea Livförsäkring AB 77 500 0,9%
Åsa Klefbom
72 212 0,9%
Övriga 2 349 303 28,6%
Totalt 8 215 543 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.