Finansiell kalender

februari 27 2020
Bokslutskommuniké 2019
maj 27 2020
Delårsrapport Q1 2020
augusti 27 2020
Delårsrapport Q2 2020
november 27 2020
Delårsrapport Q3 2020

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.