Finansiell kalender

november 22 2018
Nyemission
Sista dag för teckning.
februari 19 2019
Bokslutskommuniké 2018
april 18 2019
Årsstämma
april 23 2019
Delårsrapport Q1 2019
juli 23 2019
Delårsrapport Q2 2019
oktober 22 2019
Delårsrapport Q3 2019

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.