Pressmeddelanden

Huvudägaren utfärdar köpoption till Raytelligence's VD

Huvudägaren i Raytelligence, Swedish Adrenaline AB utfärdar en köpoption till Klas Arvidson, VD i Raytelligence med marknadsmässiga villkor.

Optionen ger rätt att köpa 400 000 aktier i Raytelligence till priset av 12 kr per aktie vilket motsvarar ca 3,1% av kapitalet i Raytelligence.

Underliggande instrument är befintligt innehav av aktier i Raytelligence.

Optionens löptid 2 år.

Skälet att utfärda en köpoption till VD är att kunna ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till stort intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling till förmån för Bolaget och dess aktieägare.

Ingen utspädning sker för befintliga aktieägare i Raytelligence.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

0708-14 64 65

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.