Pressmeddelanden

Slutgiltigt utfall av emission

Den spridningsemission som genomfördes inför notering 20 december 2018 tecknades slutligen till 1 330 952 aktier (9 383 211,60 kr). På grund av utebliven betalning för 72 747 aktier (512 866,35 kr) har aktietecknarnas rätt till dessa aktier av styrelsen förklarats förverkad och teckningarna har därmed blivit ogiltiga.
De berörda aktietecknarna är för styrelsen okända privatpersoner/företag och styrelsen har bedömt att ytterligare ansträngningar för att erhålla betalning ej står i proportion till Bolagets kostnad därför.
Det har dessutom visat sig att vissa tecknat sig utan att ha betalningsförmåga.

Raytelligence tillförs 8 870 345,25 kr före emissionskostnader, således ca 329 000 kr lägre än vad som tidigare har offentliggjorts.
Antal aktier ökar med 1 258 205 till 8 345 665.

"Vi är trots allt nöjda med emissionen med tanke på börsklimatet under hösten och detta ger oss möjlighet till en offensiv satsning" säger Per-Arne Viberg VD Raytelligence.

2019-01-28

För frågor hänvisas till VD Per-Arne Viberg:
pelle@raytelligence.com
0702-20 33 82

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019 kl 15.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

2020-01-21
Regulatorisk

Raytelligence har som tidigare kommunicerats tecknat ett LOI (Letter of intent) med ett av världens största sensorbolag med ca 1000 säljare globalt.

2019-11-18
Regulatorisk

Detta pressmeddelande publicerades kl 08:00 18 november 2019, i den versionen fanns inte all information från bifogad pdf med. Detta har i denna version korrigerats, ingen information har ändrats.

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som löpte med teckningsperiod från och med den 28 oktober till och med den 11 november 2019 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader.

2019-11-07
Regulatorisk

Raytelligence har som komplement till den certifierade sensorn för Hälsa som lanserades på Vitalis-mässan i maj nu även certifierat en sensor för industriapplikationer. Denna sensor har utvärderats av större internationella kunder med mycket god respons.

2019-11-04
Regulatorisk

Raytelligence huvudägare Swedish Adrenaline AB överför totalt ca 1,4M teckningsrätter till ett konsortium av affärsrelationer samt VD Klas Arvidson.

2019-10-30

Raytelligence anordnar investerarträffar i Stockholm och bjuder härmed in aktieägare och intressenter.

2019-10-28
Regulatorisk

Med hänvisning till tidigare pressrelease 2019-10-17 har nu Raytelligence tecknat ett LOI (Letter of Intent) med ett av världens största sensorbolag.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.