Pressmeddelanden

Slutgiltigt utfall av emission

Den spridningsemission som genomfördes inför notering 20 december 2018 tecknades slutligen till 1 330 952 aktier (9 383 211,60 kr). På grund av utebliven betalning för 72 747 aktier (512 866,35 kr) har aktietecknarnas rätt till dessa aktier av styrelsen förklarats förverkad och teckningarna har därmed blivit ogiltiga.
De berörda aktietecknarna är för styrelsen okända privatpersoner/företag och styrelsen har bedömt att ytterligare ansträngningar för att erhålla betalning ej står i proportion till Bolagets kostnad därför.
Det har dessutom visat sig att vissa tecknat sig utan att ha betalningsförmåga.

Raytelligence tillförs 8 870 345,25 kr före emissionskostnader, således ca 329 000 kr lägre än vad som tidigare har offentliggjorts.
Antal aktier ökar med 1 258 205 till 8 345 665.

"Vi är trots allt nöjda med emissionen med tanke på börsklimatet under hösten och detta ger oss möjlighet till en offensiv satsning" säger Per-Arne Viberg VD Raytelligence.

2019-01-28

För frågor hänvisas till VD Per-Arne Viberg:
pelle@raytelligence.com
0702-20 33 82

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019 kl 15.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

2019-02-19
Regulatorisk

1 juli - 31 december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 93 808 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till - 1 939 081 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 1 939 296 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till - 0,23 SEK

1 januari - 31 december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 93 808 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till - 3 223 751 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 224 176 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till - 0,39 SEK
2019-01-28
Regulatorisk
2019-01-04
Regulatorisk

Raytelligence har skickat in en ytterligare delregistrering hos Bolagsverket av 130 122 aktier (motsvarande 917 360,10 kr) i den spridningsemission som avslutades 2018-11- 22.

2018-12-27
Regulatorisk

Raytelligence har genom rekryteringen av Emil Nilsson säkrat en bred kompetens och stort nätverk inom mikrovågs- och radarteknik.

2018-12-19
Regulatorisk

Inför morgondagens handelsstart publicerar Raytelligence Informationsmemorandum upprättat inför upptagande av stamaktier i Raytelligence för handel vid NGM Nordic MTF.

Memorandumet kommer hållas tillgänglig på bolagets hemsida.

2018-12-18
Regulatorisk

Raytelligence har beviljats ett första stöd på ca 500 000 SEK (50 000 EURO) i Horizon2020, fas1 av ett sökt stöd på totalt 15 MSEK (1,5 MEURO) i fas 2. Totalt beräknas Horizon2020-programmet dela ut nästan 80 miljarder euro till innovativa projekt inom Europa till år 2020.

2018-11-23
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") nyemission tecknades till 92 procent och Bolaget tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 9,2 Mkr kronor före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 0,5 Mkr.

1
2

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.