Ägare

Aktieägarförteckning Raytelligence AB per 31 december 2019

Ägare Antal aktier Röster & kapital
Swedish Adrenaline AB 4 740 000 37,86%
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse 452 030 3,61%
Avanza Pension 389 647 3,11%
HGK Holding A/S 229 541 1,83%
Klas Arvidson/Konkarong AB 222 500 1,78%
Brityard Invest AB 192 000 1,53%
URD Förvaltnings AB 176 140 1,41%
Övriga 6 116 639  48,86%
Totalt 12 518 497 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.