Bolagsstämmor

Årsstämma 20 april 2020

Aktieägarna i Raytelligence, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 20 april 2020, kl 13.00 på Raytelligence's kontor med adress Klammerdammsgatan 6 (2: a vån), Halmstad.

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.