Pressmeddelanden

Raytelligence har ansökt om stöd på 1,7 MEURO från EU i snabbfil

Raytelligence har som tidigare kommunicerats sökt finansiellt stöd från EU Kommissionen, fått mycket hög rating men hittills inte fått stödet trots flera ansökningar.

EU-kommissionen vill nu att startupbolag och små- och medelstora företag ska ta fram innovationer som kan hjälpa till att tackla effekterna av coronaviruset, vad gäller "behandling, tester och övervakning".

Därför uppmanar EU-kommissionen nu bolag med relevanta idéer att söka pengar från nästa omgång av det så kallade European Innovation Council.

Bolag med "corona-relevanta" innovationer kommer att sättas i snabbfilen när ny finansiering ska avgöras, skriver kommissionen.

Programmet har en budget på 1,8 miljarder kronor och deadline för ansökningar var onsdag den 18 mars.

Raytelligence har skickat in en ansökan och poängterat några egenskaper som gör sensorsystemet EaZense unikt:

Beröringsfri mätning av vitalparametrar möjliggör smidig och säker tillsyn av äldre.

Eftersom sensorn är inbyggd i rummet behöver personen inte bära något device på sig. Detta kan bidra till en säkrare vård där personal kommer i mindre fysisk kontakt med patienter.

EaZense tjänster är baserade på en unik sensor kopplad till en molntjänst med AI-funktioner. EaZense tjänster:

- Närvaro

- Fysisk status (vid liv t.ex)

- Andning

- Hjärtfrekvens (puls)

- Rörelsemönster

-Avvikelse i rörelsemönster

-Tidig detektion av demens

Vissa av dessa tjänster finns redan nu och ansökan fokuserar på att få färdigt resterande funktioner.

"Vårt sensorsystem EaZense är spot-on och en dellösning för övervakning av personer i kritiska situationer och visar att vi ligger helt rätt i tiden" säger VD Klas Arvidson.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020 kl 11.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.