Pressmeddelanden

Huvudägaren utfärdar köpoption till Raytelligence's VD

Huvudägaren i Raytelligence, Swedish Adrenaline AB utfärdar en köpoption till Klas Arvidson, VD i Raytelligence med marknadsmässiga villkor.

Optionen ger rätt att köpa 400 000 aktier i Raytelligence till priset av 12 kr per aktie vilket motsvarar ca 3,1% av kapitalet i Raytelligence.

Underliggande instrument är befintligt innehav av aktier i Raytelligence.

Optionens löptid 2 år.

Skälet att utfärda en köpoption till VD är att kunna ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till stort intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling till förmån för Bolaget och dess aktieägare.

Ingen utspädning sker för befintliga aktieägare i Raytelligence.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

0708-14 64 65

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning
2020-01-21
Regulatorisk

Raytelligence har som tidigare kommunicerats tecknat ett LOI (Letter of intent) med ett av världens största sensorbolag med ca 1000 säljare globalt.

2019-11-18
Regulatorisk

Detta pressmeddelande publicerades kl 08:00 18 november 2019, i den versionen fanns inte all information från bifogad pdf med. Detta har i denna version korrigerats, ingen information har ändrats.

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission som löpte med teckningsperiod från och med den 28 oktober till och med den 11 november 2019 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader.

2019-11-07
Regulatorisk

Raytelligence har som komplement till den certifierade sensorn för Hälsa som lanserades på Vitalis-mässan i maj nu även certifierat en sensor för industriapplikationer. Denna sensor har utvärderats av större internationella kunder med mycket god respons.

2019-11-04
Regulatorisk

Raytelligence huvudägare Swedish Adrenaline AB överför totalt ca 1,4M teckningsrätter till ett konsortium av affärsrelationer samt VD Klas Arvidson.

2019-10-30

Raytelligence anordnar investerarträffar i Stockholm och bjuder härmed in aktieägare och intressenter.

2019-10-28
Regulatorisk

Med hänvisning till tidigare pressrelease 2019-10-17 har nu Raytelligence tecknat ett LOI (Letter of Intent) med ett av världens största sensorbolag.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.