Pressmeddelanden

Raytelligence tecknar avtal med Careteq, Australien för marknaden i USA och Kanada

Raytelligence produkt EaZense har genomgått tester och är nu certifierad av Federal Communications Commission (FCC). FCC är den myndighet i USA som ansvarar för all certifiering av elektroniska produkter.

Raytelligence har nu tecknat ett återförsäljaravtal med Careteq, Australien https://www.careteq.com.au/ som är ett börsnoterat bolag på Australian Securities Exchange (ASX).

Tidigare har tecknats ett återförsäljaravtal för Australien och Nya Zeeland.

"Vi tar nu vårt samarbete med Careteq till nästa nivå. Vi har fördjupat vårt samarbete över tid och kommer med detta avtal erbjuda den nordamerikanska marknaden en unik produkt och tjänst för tillsyn i både hemmet och på boenden.

Careteq har i dag en säljorganisation i USA som gör att vi ser detta som ett stort genombrott. Den potentiella marknaden för USA och Kanada är mycket stor där vi erbjuder en unik produkt. Detta är faktorer som vi tror leder till en mycket snabb tillväxt" säger Pelle Viberg, VD Raytelligence.

"The cutting-edge non-intrusive sensor uses radar technology and artificial intelligence (AI) to detect where a patient is in a room and if he/she has fallen and requires help.

Further, Eazense also identifies unusual behavioural patterns and connects to Careteq's SOFIHUB cloud-based platform for remote monitoring by healthcare professionals or family members. SOFIHUB gives users access to an ecosystem of devices to improve the standard of care in-home and at aged care/medical facilities.

There are around 36 million falls reported among older adults in the US each year resulting in 32,000 deaths1. The disabled and elderly Assistive Technology market in the US is estimated to be worth more than US$6 billion a year.

With the advanced radar technology provided by Raytelligence and the powerful SOFIHUB platform from Careteq giving the end-user full functionality and control, we anticipate quick growth in the US market" said Peter Scala, CEO Careteq.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

070-814 64 65

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2022 kl. 8.40 CET.

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning
2023-05-25
Regulatorisk
2023-05-02
Regulatorisk
2023-04-28
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar idag, den 28 april 2023, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2, vilka emitterades i samband med Raytelligence företrädesemission under andra kvartalet 2022. Under perioden 14 april 2023 - 27 april 2023 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 möjligheten att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 3 275 002 teckningsoptioner för teckning av 5 731 255 aktier, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 13,73 procent. Raytelligence tillförs därmed cirka 201 TSEK före emissionskostnader om cirka 12,0 TSEK. I samband med att de nya aktierna lämnas in för registrering kommer Raytelligence även initiera registreringen av den andra aktiekapitalsminskningen som beslutades på extra bolagsstämma den 7 mars 2023.

2023-04-17
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") offentliggör härmed att företrädesemissionen av units som beslutades av extra bolagsstämman den 7 mars 2023 ("Företrädesemissionen") har registrerats vid Bolagsverket. Totalt har 185 079 556 aktier och 92 539 778 teckningsoptioner av serie TO3 registrerats och sista dag för handel med betald tecknad unit ("BTU") är den 20 april 2023. Vidare har Bolagets aktiekapital minskats med ett belopp om cirka 5 254 401,44 SEK till följd av en minskning av aktiekapitalet (steg 1 av 2) utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Även minskningen av aktiekapitalet steg 1 har idag registrerats vid Bolagsverket.

2023-04-13
Regulatorisk

Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") emitterade i samband med företrädesemission av units i maj 2022 totalt 23 854 692 teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna"). Teckningskursen för Teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 27 mars 2023 till och med den 12 april 2023, dock högst 1,25 SEK och lägst aktiens kvotvärde (0,035 SEK).

2023-03-31
Regulatorisk

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 12 MSEK som beslutades av aktieägarna vid extra bolagsstämma den 7 mars 2023 ("Företrädesemissionen") i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") avslutades den 30 mars 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 56,45 procent med stöd av uniträtter, varav 19,24 procent genom kvittning, och till cirka 5,19 procent utan stöd av uniträtter. Således kommer inga garantiåtaganden att behöva nyttjas. Sammanlagt tecknades 28 877 287 units genom kvittning. Företrädesemissionen kommer således tillföra Bolaget cirka 7,4 MSEK, varav 5,1 MSEK kontant och cirka 2,3 MSEK genom kvittning, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.