Pressmeddelanden

Raytelligence tecknar avtal med Careteq, Australien för marknaden i USA och Kanada

Raytelligence produkt EaZense har genomgått tester och är nu certifierad av Federal Communications Commission (FCC). FCC är den myndighet i USA som ansvarar för all certifiering av elektroniska produkter.

Raytelligence har nu tecknat ett återförsäljaravtal med Careteq, Australien https://www.careteq.com.au/ som är ett börsnoterat bolag på Australian Securities Exchange (ASX).

Tidigare har tecknats ett återförsäljaravtal för Australien och Nya Zeeland.

"Vi tar nu vårt samarbete med Careteq till nästa nivå. Vi har fördjupat vårt samarbete över tid och kommer med detta avtal erbjuda den nordamerikanska marknaden en unik produkt och tjänst för tillsyn i både hemmet och på boenden.

Careteq har i dag en säljorganisation i USA som gör att vi ser detta som ett stort genombrott. Den potentiella marknaden för USA och Kanada är mycket stor där vi erbjuder en unik produkt. Detta är faktorer som vi tror leder till en mycket snabb tillväxt" säger Pelle Viberg, VD Raytelligence.

"The cutting-edge non-intrusive sensor uses radar technology and artificial intelligence (AI) to detect where a patient is in a room and if he/she has fallen and requires help.

Further, Eazense also identifies unusual behavioural patterns and connects to Careteq's SOFIHUB cloud-based platform for remote monitoring by healthcare professionals or family members. SOFIHUB gives users access to an ecosystem of devices to improve the standard of care in-home and at aged care/medical facilities.

There are around 36 million falls reported among older adults in the US each year resulting in 32,000 deaths1. The disabled and elderly Assistive Technology market in the US is estimated to be worth more than US$6 billion a year.

With the advanced radar technology provided by Raytelligence and the powerful SOFIHUB platform from Careteq giving the end-user full functionality and control, we anticipate quick growth in the US market" said Peter Scala, CEO Careteq.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

peter@raytelligence.com

070-814 64 65

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2022 kl. 8.40 CET.

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning
2022-05-16
Regulatorisk

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2022-05-11
Regulatorisk
2022-05-09
Regulatorisk

Swedish Adrenaline AB, storägare i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget"), är i dialog med en större aktieägare i Innowearable AB ("Innowearable") avseende möjligheten för Raytelligence att förvärva samtliga aktier i Innowearable ("Förvärvet"). Ett eventuellt Förvärv skulle utgöra ett led i Raytelligence ambition att bredda sitt erbjudande inom sensorområdet.

2022-05-02
Regulatorisk
1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.