Pressmeddelanden

Raytelligence lanserar industrisensor för tuffa miljöer

Baserat på sin radarkompetens har Raytelligence utvecklat en ny sensor för industriella applikationer och kompletterar nu sin produktportfölj med Radsenz.

Det finns i dag ett stort behov av intelligenta sensorer för att stödja planerat underhåll av maskiner inom olika industrigrenar så som gruv- och energisektorn.

Radsenz är en familj sensorer för dessa applikationer med avancerad signalbehandling och kapacitet för AI-stöd i sensorn.

 

Raytelligence lanserar den första sensorn av flera under varumärket Radsenz på Hannovermässan i maj månad. Bolaget förväntar sig ökad lönsamhet och ett snabbt genomslag inom industrisegmentet.

Mer information om Raytelligence industrisatsning finns på www.radsenz.com

 

" Det är med stor tillfredställelse som vi nu ser resultatet av ett intensivt utvecklingsarbete. Vi tror att denna sensorfamilj kommer att bli ett kraftfullt verktyg för effektivisering inom flera industrisektorer" säger Bolagets VD Pelle Viberg.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO

peter@raytelligence.com

0708-14 64 65

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

Filer för nedladdning
2022-05-16
Regulatorisk

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 9 maj 2022 upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2022-05-11
Regulatorisk
2022-05-09
Regulatorisk

Swedish Adrenaline AB, storägare i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget"), är i dialog med en större aktieägare i Innowearable AB ("Innowearable") avseende möjligheten för Raytelligence att förvärva samtliga aktier i Innowearable ("Förvärvet"). Ett eventuellt Förvärv skulle utgöra ett led i Raytelligence ambition att bredda sitt erbjudande inom sensorområdet.

2022-05-02
Regulatorisk
1
2
...
15
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.