Pressmeddelanden

Raytelligence AB (publ) inleder samarbete med Tellu AS, Norge

Raytelligence och Tellu AS har signerat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) rörande samarbete.
Raytelligence utvecklar sensorsystemet RayZense för tillsyn inom äldrevården med speciellt fokus på nattillsyn. Tellu tillhandahåller en IoT plattform - TelluCloud, bolagen ser mycket stora möjligheter att tillsammans erbjuda unika tjänster till hälsomarknaden.

Systemet RayZense har en radarsensor som är ansluten till systemets molntjänst. Typiska tjänster är detektion av närvaro i ett rum eller andningsmönster, att göra detta utan integritetskränkande kameror är nytt på e-hälsomarknaden. Informationen visas för användaren på valfri mobil plattform.

Plattformen TelluCloud möjliggör sammankoppling, hantering och styrning av enheter över standard API och tjänster. Detta ger överblick över IoT-data och säkrar företagets tillgångar.

Välfärdsteknik som använder TellCloud ger en komplett lösning för smarta hem. Plattformen stödjer ett stort antal sensorer som ger en säker levnadsmiljö för personer med speciella behov så som äldre.
Tellu AS har bl.a ett tätt samarbete med norska Telenor som är en dominerande aktör inom eHälsomarknaden i Norge. 

Raytelligence och Tellu kommer att tillsammans visa Raytelligence nya sensorsystem RayZense på välfärdsmässan Vitalis (https://vitalis.nu/).

"Det är spännande att samarbeta med Tellu. Tellu kommer att hjälpa oss nå ut i Norge via deras partnernätverk som är ledande leverantörer av eHälsotjänster. Tillsammans kommer vi att erbjuda något som inte finns på eHälsomarknaden i dag och som efterfrågats länge." säger Per-Arne Viberg VD Raytelligence

"Raytelligence system RayZense tillsammans med TelluCloud ger något helt unikt till marknaden. Att detektera vitalparametrar i kombination med en generell plattform som tar in andra sensorer stärker erbjudandet till den nordiska eHälsomarknaden", säger Ole Christian Olssøn VD för Tellu.

2019-04-25

För frågor hänvisas till VD Per-Arne Viberg:
pelle@raytelligence.com
0702-20 33 82

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl 09.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

2019-10-09
Regulatorisk

Raytelligence har utsett Klas Arvidson till VD mot bakgrund av den kommersialisering bolaget går in i. Tidigare VD Per-Arne Viberg tar rollen som tekniskt ansvarig.

2019-09-03

Raytelligence presenteras på Aktiedagen tisdagen den 10 september, på Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm.
Eventet är kostnadsfritt.

2019-08-27
Regulatorisk

Raytelligence AB redovisar följande siffror för första halvåret 2019:

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till - 2 013 043 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 2 013 043 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK
2019-08-06
Regulatorisk

Förutom att inleda försäljningen av det molnbaserade sensorsystemet i höst inleder Raytelligence ett projekt för detektering av kognitiv nedsättning, ex.vis demens och Alzheimer.
Detta bedöms vara möjligt genom att använda avancerade machine learning algoritmer (AI) på signaler för rörelsemönster från sensorssystemet.

2019-06-25
Regulatorisk

Raytelligence har i hård konkurrens (mer än 2000 företag ansökte om stöd) passerat första utvärderingen i fas 2 och är kallad till intervju i Bryssel 11 juli.

2019-06-20
Regulatorisk

Raytelligence tecknar avtal med Transfer Service Group som är verksamma inom Vård, Service och Säkerhet med bl.a dotterbolagen Doktor Hemma, VivBon Senior Service, Ubewise och Transfer Säkerhet.

2019-05-20
Regulatorisk

Den radarsensor som ingår i sensorsystemet RayZense är nu certifierad för användning i hemmiljö.

1
2
3
4

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.