Pressmeddelanden

Raytelligence AB (publ) inleder samarbete med Cuviva AB

Raytelligence och Cuviva har signerat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) rörande samarbete.

Raytelligence utvecklar sensorsystemet RayZense för tillsyn inom äldrevården med speciellt fokus på nattillsyn. Cuviva tillhandahåller en digital kommunikationslösning för vård och omsorg av sköra äldre i sitt hem och på särskilt boende. Bolagen ser mycket stora möjligheter att tillsammans erbjuda hälsomarknaden unika tjänster.

Systemet RayZense har en radarsensor som är ansluten till systemets molntjänst. Typiska tjänster är detektion av närvaro i ett rum eller andningsmönster. Att göra detta utan integritetskränkande kameror är nytt på e-hälsomarknaden. Informationen visas för användaren på valfri mobil plattform.

Cuvivas kommunikationslösning är ett digitalt ekosystem för ökad vårdkvalitet och sänkt totalkostnad. Allt med individen som utgångspunkt. Via sensorer samlas ex vitalparametrar trådlöst in, och mellan patient och vårdgivare ges gränssnitt för video- och textkommunikation. Cuvivas patientlösning är skapad för att vårdpersonal skall kunna bära ut och installera enheten hos individen, vilket skapar effektivitet och skalbarhet. Cuvivas lösning används redan i den prisade sk Borgholmsmodellen.

Båda bolagen presenteras på Life Science-dagen imorgon i Göteborg, se länk http://www.lifesciencedagen.se/ 

"Detta är ett mycket spännande samarbete som kan utvecklas till något riktigt stort. Eftersom både Raytelligence och Cuviva ställer ut på Vitalis hoppas vi kunna visa hur väl våra system passar ihop" säger Per-Arne Viberg, VD för Raytelligence.

"Raytelligence system RayZense är precis den typ av sensorlösning som är naturligt för oss att arbeta tillsammans med. Vi är entusiastiska, och ser fram emot att tillsammans med Raytelligens erbjuda nya banbrytande lösningar för de mest behövande", säger Henrik Cederqvist, VD för Cuviva.

2019-03-05

För frågor hänvisas till VD Per-Arne Viberg:
pelle@raytelligence.com
0702-20 33 82

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad 

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019 kl 14.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

2019-08-06
Regulatorisk

Förutom att inleda försäljningen av det molnbaserade sensorsystemet i höst inleder Raytelligence ett projekt för detektering av kognitiv nedsättning, ex.vis demens och Alzheimer.
Detta bedöms vara möjligt genom att använda avancerade machine learning algoritmer (AI) på signaler för rörelsemönster från sensorssystemet.

2019-06-25
Regulatorisk

Raytelligence har i hård konkurrens (mer än 2000 företag ansökte om stöd) passerat första utvärderingen i fas 2 och är kallad till intervju i Bryssel 11 juli.

2019-06-20
Regulatorisk

Raytelligence tecknar avtal med Transfer Service Group som är verksamma inom Vård, Service och Säkerhet med bl.a dotterbolagen Doktor Hemma, VivBon Senior Service, Ubewise och Transfer Säkerhet.

2019-05-20
Regulatorisk

Den radarsensor som ingår i sensorsystemet RayZense är nu certifierad för användning i hemmiljö.

2019-05-14
Regulatorisk

Första kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till - 879 049 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 877 317 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK
  • Antal utestående aktier vid periodens slut 8 345 665

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • En avsiktsförklaring har tecknats med norska Tellu AS
  • Beslut av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner beslutades på årsstämman 2019-04-18
2019-05-10

Raytelligence har rekryterat Karin De Jongh som Brand Strategy and Business Development Manager för att stärka varumärket inför lanseringen av eHälso-systemet RayZense på Vitalis-mässan i Göteborg i maj.

2019-04-18
Regulatorisk

Årsstämman 2019 i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls den 18 april 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

1
2
3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.