Pressmeddelanden

Uppdatering registreringen av Raytelligence företrädesemission

Raytelligence har lämnat in anmälan om registrering av företrädesemissionen till Bolagsverket och det har visat sig att ett förbiseende har skett genom att bemyndigandet från stämman 2019-04-18 inte registrerats av Bolagsverket.

Anmälan om registrering av bemyndigandet har nu lämnats in och ny anmälan för registrering av emissionen kommer att lämnas in då detta bemyndigande är registrerat.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2019 kl 15.00 CET.

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.