Nyemission 2018

Nyemission november 2018

Emissionen i korthet:

Teckningskurs: 7,05 kr per aktie.
Antal emitterade aktier: 1 417 492, de nya aktierna motsvarar 16,67 procent av företaget.
Teckningstid: 1 – 22 november 2018.
Minsta teckningspost: 700 aktier.
Emissionsgaranti: Nyemissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till 52 procent.
Emissionsbelopp: ca 10 Mkr.
Pre-money värdering inför emissionen: ca 50 Mkr.
Notering på NGM Nordic MTF: Första dag för handel i Bolagets aktie på NGM Nordic MTF beräknas infalla den 20 december 2018

Intervju med VD Pelle Viberg

Dokument

Memorandum

Anmälningssedel

Digital teckning (BankID krävs)

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.